Հուշում՝ Գաղտնաբառը պետք է պարունակի առնվազն 12 գրանշան։ Այն ավելի ապահով դարձնելու համար օգտագործեք փոքրատառեր և ՄԵԾԱՏԱՌԵՐ, թվային և հատուկ նշաններ ( ! " ? $ % ^ & )։

error: Content is protected !!