ԱՐԱԼԵԶ Հայաստանի սկաուտական խմբի գրքերի ակումբը սիրով ներկայացնում է 

Հովհաննես Թումանյանի «Բարեկենդանը»:

Պատկերազարդող` Անուշավան Գասպարյան

Սեղմեք ձայնն անջատելու համար

Կարդում է Սուրեն Քոչարյանը

Ժամանակով մի մարդ ու մի կնիկ են լինում։ Էս մարդ ու կնիկը իրար հավանելիս չեն լինում։ 

Մարդը կնկանն է ասում հիմար, կնիկը մարդուն, ու միշտ կռվելիս են լինում։ 

Մի օր էլ մարդը մի քանի փութ եղ ու բրինձ է առնում, տալիս մշակի շալակը, տանում տուն։

Կինը բարկանում է.

— Ա՛յ, որ ասում եմ հիմար ես, չես հավատում, էսքան եղն ու բրինձը միանգամից ինչի՞ համար ես առել բերել, հորդ քե՞լեխն ես տալիս, թե տղիդ հարսանիքն ես անում։

— Ի՞նչ քելեխ, ի՞նչ հարսանիք, այ կնիկ, ի՛նչ ես խոսում, տար պահի, բարեկենդանի համար է։

Կինը հանգստանում է, տանում է պահում։ 

Անց է կենում միառժամանակ, էս կնիկը սպասում է, սպասում է, բարեկենդանը գալիս չի։ 

Մի օր էլ շեմքումը նստած է լինում, տեսնում է մի մարդ վռազ-վռազ փողոցով անց է կենում։ Ձեռը դնում է ճակատին ու ձեն տալի. 

— Ա՛խպեր, ա՛խպեր, հալա մի կանգնի։ Տղեն կանգնում է։ 

— Ա´խպեր, բարեկենդանը դու հո չե՞ս։ 

Անցվորականը նկատում է, որ էս կնկա ծալը պակաս է, ասում է՝ հա՛ ասեմ, տեսնեմ ինչ է դուրս գալի։ 

— Հա, ես եմ բարեկենդանը, քույրիկ ջան, ի՞նչ ես ասում։ 

— Էն եմ ասում, որ մենք քո ծառան հո չենք, որ քո եղն ու բրինձը պահենք։ Ինչ որ պահեցինք, հերիք չէ՞… չես ամաչո՞ւմ… Ընչի՞ չես գալի քո ապրանքը տանում…

— Դե էլ ի՜նչ ես նեղանում, քույրիկ ջան, ես էլ հենց դրա համար եմ եկել, ձեր տունն էի ման գալի, չէի գտնում։

— Դե արի տար։

Էս մարդը ներս է մտնում, սրանց եղն ու բրինձը շալակում ու կրունկը դեսն է անում, երեսը դեպի իրենց գյուղը։ 

Մարդը գալիս է տուն, կնիկն ասում է. 

— Հա , էն բարեկենդանը եկավ, իր բաները իրեն սևցրի տարավ։ 

— Ի՞նչ բարեկենդան… ի՞նչ բաներ… 

— Ա՛յ էն եղն ու բրինձը… 

Մին էլ տեսնեմ՝ վերևից գալիս է. մեր տունն էր ման գալի, կանչեցի, մի լավ էլ խայտառակ արի, շալակը տվի տարավ։ 

— Վայ քու անխելք տունը քանդվի, որ ասում եմ հիմար ես՝ հիմար ես էլի… Ո՞ր կողմը գնաց։ 

— Այ էն կողմը։ Էս մարդը ձի է նստում, ընկնում բարեկենդանի ետևից։ 

Ճանապարհին բարեկենդանը ետ է մտիկ անում, տեսնում է՝ մի ձիավոր քշած գալիս է։ 

Գլխի է ընկնում, որ սա էն կնկա մարդը պետք է լինի։ Գալիս է հասնում իրեն։ 

— Բարի օր, ախպերացու։ 

— Աստծու բարին։ 

— Հո էս ճամփովը մարդ չի անցկացա՞վ։ 

— Անցկացավ։ 

— Ի՞նչ ուներ շալակին։ 

— Եղ ու բրինձ։ 

— Հա, հենց էդ եմ ասում։ 

Ի՞նչքան ժամանակ կլինի։ 

— Բավականին ժամանակ կլինի։ 

— Որ ձին քշեմ՝ կհասնե՞մ։

— Ո՞րտեղից կհասնես, դու ձիով, նա ոտով։ Մինչև քու ձին չորս ոտը կփոխի՝ մի՜ն, երկո՜ւ, երե՜ք, չո՜րս, նա երկու ոտով մե´կ-երկո´ւ, մե´կ-երկո´ւ, մե´կ-երկո´ւ, շուտ-շուտ կգնա, անց կկենա։

— Բա ի՞նչպես անեմ։

— Ինչպես պետք է անես, ուզում ես, ձիդ թող ինձ մոտ, դու էլ նրա պես ոտով վազի, գուցե հասնես։

— Հա՜, էդ լավ ես ասում։

Վեր է գալիս, ձին թողնում սրա մոտ ու ոտով ճանապարհ ընկնում։ 

Սա հեռանում է թե չէ, բարեկենդանը շալակը բարձում է ձիուն, ճամփեն ծռում, քշում։

Էս մարդը ոտով գնում է, գնում, տեսնում է չհասավ, ետ է դառնում։ Ետ է դառնում, տեսնում՝ ձին էլ չկա։ Գալիս է տուն։ Նորից սկսում են կռվել, մարդը եղ ու բրնձի համար, կնիկը ձիու։.

 

Մինչև օրս էլ էս մարդ ու կնիկը կռվում են դեռ։ Սա նրան է ասում հիմար, նա սրան, իսկ բարեկենդանը լսում է ու ծիծաղում։

Կազմեց՝ ԱՐԱԼԵԶ Հայաստանի Սկաուտական Խմբի

գրքերի ակումբը 

error: Հեղինակայաին Իրավունքը պատկանում է ԱՐԱԼԵԶ ՀԿ-ին