Նոր Գիտելիքներ ԱԲԿ Ծրագրում

ԱԲԿ՝ Արտադպրոցական Բազմակողմանի Կրթական ծրագրի հանձնախումբը, սիրով տեղեկացնում է սկաուտներին, որ այսուհետ հասանելի են նոր ԱԲԿ դասընթացներ Սկաուտական առցանց գիտելիքների