Օգնեք մեզ | Help Us

Support Armenia's year-round scouts with a $1 donation to purchase our own permanent campsite. Your contribution keeps our adventures alive!
Աջակցեք Հայաստանի սկաուտներին 400 Դրամի նվիրատվությունով մեր մշտական ճամբարի համար:

1%
raised
1
նվիրատվություն
40'000'000 AMD
goal

How much would you like to donate? | Որքա՞ն կցանկանաք նվիրաբերել

AMD
 
Who's giving today? | Մեր այսօրվա օգնողը
We’ll never share this information with anyone. | Ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությունը երաշխավորված է
Personal Info

Here's what you're about to donate: | Ահա թե ինչ եք պատրաստվում նվիրաբերել
Նվիրատվության ամփոփագիր
Նվիրատվության չափը
Նվիրատվության հաճախականությունը
Մեկ անգամ
Ընդհանուր նվրիատվության չափը

Ընդհանուր նվրիատվության չափը: 10'000 AMD