National Scout Movement of Armenia "HASK" NGO  
ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԷՋ ԿԱՅՔԻ ՍԽԵՄԱՆ ԳՐԵՔ ՄԵԶ
 

LATEST NEWS

  ՆՊԱՏԱԿ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԵՐ ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ ՕՐԱՑՈՒՅՑ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՊՆՎԵԼ
 
News>>>Upcoming Events

All-Armenian, Swearing-in ceremony

 

CHARTER

HMEM MARCH OF "HASK"

MARCH OF ARMENIAN SCOUTS

MEMBERSHIP FORM

FOTO ARCHIVE

VIDEOS

LINKS

 

 

LATEST NEWS

Cabinet Sitting of March 27, 2014
Posted by ashot - 27/03/14 02:07PM - 0 Comments - English - 1/52/53/54/55/5

At the Cabinet sitting of March 27, the Government made a decision on granting permanently and free of charge 3 hektares of land in Yerevan to the National Scout Movement of Armenia “HASK”.

“We should express that we are pleased with this organization,- Prime Minister Tigran Sargsyan emphasized during his speech,- examining experience of this organization and visiting its camps, we see that they carry out truly devoted activities. We are convinced that this decision is right”. 

Image

BACK

ShareAdd a comment

:angry: :flowers: :blink: :pinch: :blushing: :crying: :ermm: :getlost: :grin: :happy: :hug: :kiss: :laugh: :blah: :smile: :sad: :tongue: :wink:


National Scout Movement of Armenia HASK ngo © 2009-2012. | website designed and maintained by Vigen Hovhanisyan and Ashot Sanamian