National Scout Movement of Armenia "HASK" NGO  
ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԷՋ ԿԱՅՔԻ ՍԽԵՄԱՆ ԳՐԵՔ ՄԵԶ
 

LATEST NEWS

  ՆՊԱՏԱԿ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԵՐ ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ ՕՐԱՑՈՒՅՑ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՊՆՎԵԼ
 
News>>>Upcoming Events

All-Armenian, Swearing-in ceremony

 

CHARTER

HMEM MARCH OF "HASK"

MARCH OF ARMENIAN SCOUTS

MEMBERSHIP FORM

FOTO ARCHIVE

VIDEOS

LINKS

 

 

LATEST NEWS

The Scout Loves and Protects Plants and Animals
Posted by ashot - 25/03/14 03:38PM - 0 Comments - English - 1/52/53/54/55/5

On March 25 a memorandum was signed with the “Young Biologists Association” NGO at HASK Central Office.

Within the framework of cooperation between the two organizations, a joint environmental protection club will be created in Armavir. The club is intended to engage scouts in biodiversity exploration and nature protection.

The scouts from Armavir chapter will have opportunity to participate  in seminars and trainings and gain knowledge about biodiversity. Therefore, the scouts will realize the 8th clause of Scout Oath- The Scout Loves and Protects Plants and Animals.

Image

Image Image

Image Image

Image

BACK

ShareAdd a comment

:angry: :flowers: :blink: :pinch: :blushing: :crying: :ermm: :getlost: :grin: :happy: :hug: :kiss: :laugh: :blah: :smile: :sad: :tongue: :wink:


National Scout Movement of Armenia HASK ngo © 2009-2012. | website designed and maintained by Vigen Hovhanisyan and Ashot Sanamian