National Scout Movement of Armenia "HASK" NGO  
ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԷՋ ԿԱՅՔԻ ՍԽԵՄԱՆ ԳՐԵՔ ՄԵԶ
 

LATEST NEWS

  ՆՊԱՏԱԿ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԵՐ ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ ՕՐԱՑՈՒՅՑ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՊՆՎԵԼ
 
News>>>Upcoming Events

All-Armenian, Swearing-in ceremony

 

CHARTER

HMEM MARCH OF "HASK"

MARCH OF ARMENIAN SCOUTS

MEMBERSHIP FORM

FOTO ARCHIVE

VIDEOS

LINKS

 

 

LATEST NEWS

First Success in Debate Club
Posted by ashot - 15/03/14 02:10PM - 0 Comments - English - 1/52/53/54/55/5

On March 15th another meeting was held in the club entitled “When young people debate” where the team from the National Scout Movement of Armenia “HASK” celebrated a deserving victory. The first meeting was serious experience for the participants which gave an opportunity to evaluate their forces and get prepared for future activities. New contestants and new victories are ahead for HASK members …

Image

BACK

ShareAdd a comment

:angry: :flowers: :blink: :pinch: :blushing: :crying: :ermm: :getlost: :grin: :happy: :hug: :kiss: :laugh: :blah: :smile: :sad: :tongue: :wink:


National Scout Movement of Armenia HASK ngo © 2009-2012. | website designed and maintained by Vigen Hovhanisyan and Ashot Sanamian